"استفاده از کلیه امکانات این وبسایت صرفاً با تاییدیه شرکت سامانه های نوین افرا امکان پذیر میباشد و هرگونه کپی برداری و استفاده بدون اجازه ازمنابع غیرقانونی است."

مرکب سیلیکون | Silicone Compound

کامپوند سیلیکون فشار قوی این شرکت با فرمولاسیونی منحصر به فرد تولید می­شود. به نحوی که خواص آبگریزی، مقاومت به شعله، مقاومت به سایش و ایجاد مسیرهای هادی، مقاومت دی الکتریک بالا، مقاومت حجمی بالا، ضریب اتلاف دی الکتریک پایین به همراه خواص مکانیکی مناسب از خود نشان می­دهد.

Silicone Compound

المتب الرئیسی

آدرس:  شیراز، جادة جمران، شارع محمودیۀ، زقاق 3، مبنی سامان، وحدة 1-2

موبایل : 989175908969+

الرمز البريدي : 18575-71949

تلفکس : 41- 987136540838+

ایمیل: info@eleplex.com

المصنع

آدرس: محافظۀ شیراز، المنطقۀ الإقتصادیۀ الخاصۀ، جادة "تجارة شرقیۀ"، جادة "مخابرات"، قسم

الرمز البريدي : 13958-71591

تلفن : 2- 987137175281+

تلفن : 3- 987137175292+