"استفاده از کلیه امکانات این وبسایت صرفاً با تاییدیه شرکت سامانه های نوین افرا امکان پذیر میباشد و هرگونه کپی برداری و استفاده بدون اجازه ازمنابع غیرقانونی است."

غطاء سیلیکون | Silicone Covers

 

Properties   ﻣﺸﺨﺼﺎت

Standard

Class

Material         نوع ماده

Silicone Rubber

-

Flame Resistance           مقاومت به شعله

IEC62217

V-0

Resistance UV              ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ اﺷﻌﻪ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ 

IEC62217

1000 h

Wettability Class             کلاس ﺗﺮﺷﻮﻧﺪﮔﯽ

IEC62073

WC1

Tracking Resistance      مقاومت به ﺗﺮﮐﯿﻨﮓ 

IEC60587

1A4.5

کاور بوشینگ 90 درجه B-C-1 کاور بوشینگ 90 درجه B-C-1

کاور بوشینگ 90 درجه B-C-1

کاور بوشینگ 90 درجه

(B-C-1)

کاور بوشینگ 45 درجه(B-C-2) کاور بوشینگ 45 درجه(B-C-2)

کاور بوشینگ 45 درجه(B-C-2)

افزاینده فاصله خزشی

افزاینده فاصله خزشی

کاور برقگیر سرامیکی (S-C-2) کاور برقگیر سرامیکی (S-C-2)

کاور برقگیر سرامیکی (S-C-2)

کاور برقگیر سیلیکونی(S-C-1) کاور برقگیر سیلیکونی(S-C-1)

کاور برقگیر سیلیکونی(S-C-1)

کاور سیم زیپی (LC3-20)

کاور سیم زیپی (LC3-20)

کاور مقره سرامیکی(I-C-2) کاور مقره سرامیکی(I-C-2)

کاور مقره سرامیکی(I-C-2)

کاور مقره سیلیکونی(I-C-1) کاور مقره سیلیکونی(I-C-1)

کاور مقره سیلیکونی(I-C-1)

کاور کات اوت فیوز(C-C-1) کاور کات اوت فیوز(C-C-1)

کاور کات اوت فیوز(C-C-1)

کاور سیم دکمه ای کاور سیم دکمه ای

کاور سیم دکمه ای

Button Wire cover

(suitable for wires from 16mm2 to 126 mm2)

المتب الرئیسی

آدرس:  شیراز، جادة جمران، شارع محمودیۀ، زقاق 3، مبنی سامان، وحدة 1-2

موبایل : 989175908969+

الرمز البريدي : 18575-71949

تلفکس : 41- 987136540838+

ایمیل: info@eleplex.com

المصنع

آدرس: محافظۀ شیراز، المنطقۀ الإقتصادیۀ الخاصۀ، جادة "تجارة شرقیۀ"، جادة "مخابرات"، قسم

الرمز البريدي : 13958-71591

تلفن : 2- 987137175281+

تلفن : 3- 987137175292+