"استفاده از کلیه امکانات این وبسایت صرفاً با تاییدیه شرکت سامانه های نوین افرا امکان پذیر میباشد و هرگونه کپی برداری و استفاده بدون اجازه ازمنابع غیرقانونی است."

کات أوت المصهر | Cut-out Fuse

 

   cs660 cs925  

Properties /مشخصات

Unit

CS-660

CS-925

 

No. of sheds

تعداد چترک

#

12

14

 

Base Min. Nominal Current

حداقل جریان نامی پایه کات اوت فیوز

A

100

100

 

Symmetrical Short Circuit Current

جریان اتصال کوتاه متقارن

kA

8

8

 

Nominal Voltage

ولتاژ نامی

kV

20

33

 

Max. System Voltage

حداکثر ولتاژ سیستم

kV

24

36

 

Fuse Tube Length

طول لوله کات اوت فیوز

mm

346

438

 

Net Weight

وزن

kg

4.35

7.16

 

P-P Creepage Distance

فاصله خزشی کات اوت فیوز از فاز به فاز

mm

1320

1850

 

P-N Creepage Distance

فاصله خزشی کات اوت فیوز از فاز به نول

mm

660

925

 

Min. No. of Mechanical Operation (No voltagr)

دوام مکانیکی - حداقل تعداد قطع و وصل بدون برق

#

300

300

 

Min. No. of Mechanical Operation (Under load)

دوام الکتریکی - حداقل تعداد قطع ووصل زیربار الکتریکی

#

20

20

 

المتب الرئیسی

آدرس:  شیراز، جادة جمران، شارع محمودیۀ، زقاق 3، مبنی سامان، وحدة 1-2

موبایل : 989175908969+

الرمز البريدي : 18575-71949

تلفکس : 41- 987136540838+

ایمیل: info@eleplex.com

المصنع

آدرس: محافظۀ شیراز، المنطقۀ الإقتصادیۀ الخاصۀ، جادة "تجارة شرقیۀ"، جادة "مخابرات"، قسم

الرمز البريدي : 13958-71591

تلفن : 2- 987137175281+

تلفن : 3- 987137175292+