"استفاده از کلیه امکانات این وبسایت صرفاً با تاییدیه شرکت سامانه های نوین افرا امکان پذیر میباشد و هرگونه کپی برداری و استفاده بدون اجازه ازمنابع غیرقانونی است."

فاصل سیلیکون بین الطور | Phase Spacer

 

   Phase Spacer  SP-160800 sp-160950 sp-161050 sp161200 sp161350

Properties /مشخصات

 Unit

SP-160800

SP-160950

SP-161050

SP-161200

SP-161350

Length | طول

mm

800

950

1050

1200

1350

Creepage Distance | فاصله خزشی

mm

1420

1998

1806

2108

2524

No. of sheds | تعداد چترک

#

14

18

16

16

22

Net Weight | وزن

kg

1.8

2

2.1

2.5

2.9

Rated Voltage | کلاس ولتاژ

kV

20-66

20-66

20-66

20-66

20-66

Dry Arcing Distance

فاصله جرقه زنی حالت خشک

mm

570

770

790

982

1061

Lightning Impulse Withstand Voltage

ولتاژ پایداری ضربه صاعقه

kV

+400

+460

+500

+580

+650

 

المتب الرئیسی

آدرس:  شیراز، جادة جمران، شارع محمودیۀ، زقاق 3، مبنی سامان، وحدة 1-2

موبایل : 989175908969+

الرمز البريدي : 18575-71949

تلفکس : 41- 987136540838+

ایمیل: info@eleplex.com

المصنع

آدرس: محافظۀ شیراز، المنطقۀ الإقتصادیۀ الخاصۀ، جادة "تجارة شرقیۀ"، جادة "مخابرات"، قسم

الرمز البريدي : 13958-71591

تلفن : 2- 987137175281+

تلفن : 3- 987137175292+