"استفاده از کلیه امکانات این وبسایت صرفاً با تاییدیه شرکت سامانه های نوین افرا امکان پذیر میباشد و هرگونه کپی برداری و استفاده بدون اجازه ازمنابع غیرقانونی است."

کاورهای سیلیکونی | Silicone Covers

 

Properties   ﻣﺸﺨﺼﺎت

Standard

Class

Material         نوع ماده

Silicone Rubber

-

Flame Resistance           مقاومت به شعله

IEC62217

V-0

Resistance UV              ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ اﺷﻌﻪ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ 

IEC62217

1000 h

Wettability Class             کلاس ﺗﺮﺷﻮﻧﺪﮔﯽ

IEC62073

WC1

Tracking Resistance      مقاومت به ﺗﺮﮐﯿﻨﮓ 

IEC60587

1A4.5

کاور بوشینگ 90 درجه B-C-1 کاور بوشینگ 90 درجه B-C-1

کاور بوشینگ 90 درجه B-C-1

کاور بوشینگ 90 درجه

(B-C-1)

کاور بوشینگ 45 درجه(B-C-2) کاور بوشینگ 45 درجه(B-C-2)

کاور بوشینگ 45 درجه(B-C-2)

افزاینده فاصله خزشی

افزاینده فاصله خزشی

کاور برقگیر سرامیکی (S-C-2) کاور برقگیر سرامیکی (S-C-2)

کاور برقگیر سرامیکی (S-C-2)

کاور برقگیر سیلیکونی(S-C-1) کاور برقگیر سیلیکونی(S-C-1)

کاور برقگیر سیلیکونی(S-C-1)

کاور سیم زیپی (LC3-20)

کاور سیم زیپی (LC3-20)

کاور مقره سرامیکی(I-C-2) کاور مقره سرامیکی(I-C-2)

کاور مقره سرامیکی(I-C-2)

کاور مقره سیلیکونی(I-C-1) کاور مقره سیلیکونی(I-C-1)

کاور مقره سیلیکونی(I-C-1)

کاور کات اوت فیوز(C-C-1) کاور کات اوت فیوز(C-C-1)

کاور کات اوت فیوز(C-C-1)

کاور سیم دکمه ای کاور سیم دکمه ای

کاور سیم دکمه ای

Button Wire cover

(suitable for wires from 16mm2 to 126 mm2)

دفتر مرکزی نوین افرا

آدرس: شیراز، بلوار چمران، خیابان محمودیه، کوچه شماره 3، ساختمان سامان

موبایل : 989175908969+

کد پستی : 18575-71949

تلفکس : 41- 987136540838+

ایمیل: info@eleplex.com

کارخانه نوین افرا

آدرس: شیراز، منطقه ویژه اقتصادی، بلوار تجارت شرقی، بلوار مخابرات، سامانه های نوین افرا

کد پستی : 13958-71591

تلفن : 2- 987137175281+

تلفن : 3- 987137175292+

 

 

© Copyright Novin Afra Co. 2022. Design & Development by Ashkan Pouya
استفاده از کلیه امکانات این وبسایت صرفاً با تاییدیه شرکت سامانه های نوین افرا امکان پذیر است.