"استفاده از کلیه امکانات این وبسایت صرفاً با تاییدیه شرکت سامانه های نوین افرا امکان پذیر میباشد و هرگونه کپی برداری و استفاده بدون اجازه ازمنابع غیرقانونی است."

بوشینگ سیلیکونی 24kV

بوشینگ سیلیکونی 24kV

siliconbushing

  ردیف   پارامتر   مشخصات 
1 جنس سیلیکونی
2 کلاس ولتاژی 24kV
3 کاربرد برای انواع سکسیونرهای روغنی و گازی
4 حداقل ولتاژ پایداری فرکانس قدرت خشک 50kV
5 حداقل واتاژپایداری ضربه صاعقه 125kV
6 فاصله خزشی 875mm
7 فاصله جرقه 390mm
8 آزمون اندازه گیری تخلیه جزیی 3.4pC

دفتر مرکزی نوین افرا

آدرس: شیراز، بلوار چمران، خیابان محمودیه، کوچه شماره 3، ساختمان سامان

موبایل : 989175908969+

کد پستی : 18575-71949

تلفکس : 41- 987136540838+

ایمیل: info@eleplex.com

کارخانه نوین افرا

آدرس: شیراز، منطقه ویژه اقتصادی، بلوار تجارت شرقی، بلوار مخابرات، سامانه های نوین افرا

کد پستی : 13958-71591

تلفن : 2- 987137175281+

تلفن : 3- 987137175292+

 

 

© Copyright Novin Afra Co. 2022. Design & Development by Ashkan Pouya
استفاده از کلیه امکانات این وبسایت صرفاً با تاییدیه شرکت سامانه های نوین افرا امکان پذیر است.