"استفاده از کلیه امکانات این وبسایت صرفاً با تاییدیه شرکت سامانه های نوین افرا امکان پذیر میباشد و هرگونه کپی برداری و استفاده بدون اجازه ازمنابع غیرقانونی است."

You are always welcomed to contact our experts and consult about your needed products. You may find the ways to CONTACT AFRA MODERN SYSTEMS.

If you are already know your detailed need please fill out the inquiry form bellow and we will back to your order soon.

فرم ثبت سفارش

مشخصات مشتری


*
Invalid Input
Invalid Input
*
Invalid Input
آدرس ایمیل صحیح وارد کنید

درخواست مشتری


Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

شرایط محیطی


Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

مشخصات عمومی


Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
کد امنیتی
Invalid Input

دفتر مرکزی نوین افرا

آدرس: شیراز، بلوار چمران، خیابان محمودیه، کوچه شماره 3، ساختمان سامان

موبایل : 989175908969+

کد پستی : 18575-71949

تلفکس : 41- 987136540838+

ایمیل: info@eleplex.com

کارخانه نوین افرا

آدرس: شیراز، منطقه ویژه اقتصادی، بلوار تجارت شرقی، بلوار مخابرات، سامانه های نوین افرا

کد پستی : 13958-71591

تلفن : 2- 987137175281+

تلفن : 3- 987137175292+

 

 

© Copyright Novin Afra Co. 2022. Design & Development by Ashkan Pouya
استفاده از کلیه امکانات این وبسایت صرفاً با تاییدیه شرکت سامانه های نوین افرا امکان پذیر است.