کمیته ملی برق و الکترونیک ایران -INEC

از آنجایی که عایق­ها، استفاده گسترده ­ای در صنایع مختلف و به ویژه صنعت برق دارند بررسی مداوم ویژگی­های این دسته از مواد از اهمیت زیادی برخوردار می­باشد. عایق­های مورد استفاده در صنعت برق کشور (نظیر روکش­های سیلیکونی) عمدتاً به هنگام استفاده در محصولات نهایی (انواع مقره، کات اوت فیوز و ...) مورد بررسی و تست قرار می­گیرند که این امر باعث رقم خوردن مشکلات زیادی شده است. در صورتی که هر یک از این عایق­ها در هنگام تولید به صورت جداگانه و مجزا مورد بررسی قرار گیرد، از همان ابتدا قابلیت عایق مذکور مشخص شده و مشکلات ناشی از تخریب آنها را در قالب محصولات نهایی را نخواهد داشت و می توان از کیفیت مناسب آنها قبل از مونتاژ در محصولات تمام شده دیگر، اطمینان حاصل نمود.

کمیته فنی متناظر ارزيابي و بررسي کيفيت مواد و سيستم­هاي عايق الکتريکي INEC TC112 بنا به پیشنهاد شرکت سامانه­ های نوین افرا و در پی نشستی در سازمان ملی استاندارد ایران در تاریخ 10/11/1397 تاسیس شد. کمیته حاضر در زمینه ارائه راهکار برای ارزیابی عملکرد عایق­های الکتریکی فعالیت می­نماید. از مهمترین اهداف این کمیته، تدوین روش­های آزمون برای مقاومت به ترکینگ (ایجاد سطح رسانا در عایق) می­باشد و از آنجایی که جلوگیری از ایجاد ترکینگ دارای اهمیت زیادی در صنعت عایق می­باشد، چنین فعالیت­های بسیار موثر خواهد بود. این کمیته فنی دارای 8 گروه کاری (WG) می­باشد و بر اساس استانداردهای در دست تدوین، تیم­های پروژه (PT) و تیم­های نگهداری (MT) در هر یک از گروه­های کاری تعریف می­شوند.  هشت گروه کاری شامل عایق­های حرارتی، تشعشع، استحکام الکتریکی، خواص دی الکتریک، ترکینگ، روش­های کلی بررسی عایق­های الکتریکی، علوم آماری و بررسی خواص مواد مختلف می­باشد.  

Afra Office

ADDRESS: Saman Building, Alley 3, Mahmoudieh street, Chamran Blvd. Shiraz, IRAN

PHONE:      +987136540838-41

Mobile:       +989175908969

Email:      info@eleplex.com

Afra Factory

ADDRESS: AFRA MODERN SYSTEMS, Mokhaberat Blvd. East Tejarat Blvd. Shiraz Especial Economic Zone

POSTCODE: 715911-13958

PHONE:   +987137175281-2

PHONE:   +987137175292 -3