فرم ارتباط با ما
نام :
 
ایمیل :
 
شماره همراه :
پیام :
 
   آدرس

آدرس کارخانه: شیراز، منطقه ویژه اقتصادی، بلوار تجارت شرقی، بلوار مخابرات، سامانه های نوین افرا

کد پستی:13958-71591

تلفن: 2-987137175281+ و   3-987137175292+

آدرس دفتر مرکزی: شیراز، بلوار چمران، خیابان محمودیه، کوچه شماره 3، ساختمان سامان 
کد پستی : 18575-71949 
تلفکس : 41- 987136540838+ 
موبایل : 989175908969+ 
ایمیل: info@eleplex.com