دستورالعمل نصب

دستورالعمل نصب مقره­ های اتکایی

در مقره­ های اتکایی دارای پیچ و مهره با واشر فنری، ابتدا مهره را با دست باز کرده و پس از بیرون آوردن واشرها، مقره را به صورت عمودی بر روی کراس آرم قرار داده و از محل پایین پیچ، مقره را وارد سوراخ بازوی افقی کراس آرم نموده و پس از وارد نمودن مجدد واشرها و مهره، از زیر با دست محکم کنید و سپس با استفاده از آچار مناسب قسمت بالای فیتینگ تحتانی را مهار نموده و با آچار تخت 30 حداکثر 5/1 دور پیچ را محکم کنید. در این صورت باید مقره امکان جابجایی با دست را نداشته باشد و کاملا در محل خود محکم شده باشد.

تذکر: به هیچ عنوان از هیچگونه ابزاری در قسمت آلومینیومی سر مقره (قارچی) نباید استفاده کرد. این امر باعث شکستگی یا از بین رفتن مقره می­گردد.