شرایط گارانتی

در صورتیکه پس از حمل، نگهداری و نصب صحیح کالا در شرایط متعارف و عملکرد عادی شبکه (به غیر از شرایط فورس ماژور مانند: زلزله، سیل، طوفان و ..) آسیبی مکانیکی و یا الکتریکی به کالا برسد که استفاده از آن را غیرممکن سازد کارخانه متعهد به تامین جایگزین مناسب می­باشد.

مدت زمان گارانتی کالا حداقل 6 ماه از زمان فروش بوده اما مدت زمان دقیق تر در قراردادها و فاکتورها ذکر می­گردد.