سوالات متداول

مقره های سیلیکونی آب گریز هستند. سبک بوده و بار اضافی کمتری را روی سیستم وارد می کند و باعث صرفه جویی در هزینه ها می شود. هزینه شستشو، نگهداری و تعمیرات آنها کمتر است. خودتمیزکننده و خود ترمیم هستند، از اینرو برای استفاده در مناطق آلوده مناسب هستند. به دلیل مقاومت خوب در برابر اشعه ماوراءبنفش، عمر مفید طولانی­تری دارند. همچنین قابل انعطاف بودن مقره‌های سیلیكونی از شكستگی و پارگی آنها و آسیب‌پذیر بودن در برابر ضربات مكانیكی جلوگیری می‌كند.


مفهوم عبارت پایه بلند یا کوتاه، تفاوت در فاصله جرقه یا ارتفاع مقره از سطح نشیمنگاه سیم تا کراس آرم مقره ها است.


مقره های سیلیکونی آب گریز هستند. سبک بوده و بار اضافی کمتری را روی سیستم وارد می کند و باعث صرفه جویی در هزینه ها می شود. هزینه شستشو، نگهداری و تعمیرات آنها کمتر است. خودتمیزکننده و خود ترمیم هستند، از اینرو برای استفاده در مناطق آلوده مناسب هستند. به دلیل مقاومت خوب در برابر اشعه ماوراءبنفش، عمر مفید طولانی­تری دارند. همچنین قابل انعطاف بودن مقره‌های سیلیكونی از شكستگی و پارگی آنها و آسیب‌پذیر بودن در برابر ضربات مكانیكی جلوگیری می‌كند.


به طور معمول، اگر بین دو نقطه از سطح یک مقره که دارای اختلاف پتانسیل هستند؛ گرد و غبار، رطوبت و آلودگي بنشيند، (با توجه به این نکته که سطح مقره با هوا در ارتباط است و استقامت الكتريكي هوا بسیار كمتر از مقره است) سطح مقره رسانا شده و يك جريان نشتي روي سطح مقره بين هادي و پايه فلزي آن بر قرار مي گردد و باعث پايين آمدن ارزش عايقي سطح مقره مي شود و قبل از شکست عایقی سطح مقره، یک جرقه سطحی روی سطح مقره ایجاد میشود.


تایپ تست مقره، صرفاً به منظور بررسي مشخصات الكتريكي يك مقره است كه به شكل مقره، جنس، ابعاد و به طور كلي طراحي مقره بستگي دارد. اين آزمايش را فقط يك بار براي تأييد صحت طراحي مقره ها و مقايسه نتايج حاصل با مقادير تعيين شده توسط استانداردها انجام مي دهند. اما در روتین تست، آزمايش ها بر روي تك تك مقره هاي توليد شده در خط توليد انجام می گیرد تا مقره هايي كه احتمالاً در جريان ساخت آنها مشکلی وجود داشته است، کنار گذاشته شود.


تعداد پره از لحاظ فنی مهم نیست. چترهاي روي مقره صرفاً به منظور ايجاد مسير طولانی، ايجاد نقاط خشك در هنگام بارندگي و همچنین لغزان بودن سطح مقره براي باقي نماندن باران بر روي سطح مقره ايجاد مي شود. در مورد مقره بهتر است در مورد فاصله خزشی بحث شود. بر اساس نوع محل و شرایط آب و هوایی که قرار است مقره در آن، مورد استفاده قرار بگیرد فاصله خزشی مقره تعیین می شود؛ که آن هم انواع مختلفی دارد

 

مقره های تولیدی شما مناسب چه ولتاژی هستند؟

مقره های این شرکت برای برق فشار متوسط و ولتاژهای 20 کیلوولت و 33 کیلوولت طراحی شده اند.